PŘEZKOUŠENÍ ŘIDIČŮ – VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

V případě pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12bodů, sankce zákazu řízení nebo odnětí řidičského oprávnění musí řidič, pokud chce zpět získat své řidičské oprávnění, absolvovat přezkoušení  řidičů.

Přezkoušení řidičů - povinnost zúčastnit se přezkoušení řidičů, a tedy přezkoušení znalostí vychází především ze zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to postupem dle zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Zajišťujeme tato přezkoušení řidičů :

  1. 12bodů po pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12bodů,

  2. zákaz řízení  po jednoročním a déle trvajícím zákazu řízení motorových vozidel,

  3. zdravotní důvody po odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti.


Hranice
Tř. Čs. armády 185, 753 01 Hranice
608 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
Olomouc
17. listopadu/2D, 779 00 Olomouc
608 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
Lipník n./B.
Hrnčířská 293, 751 31 Lipník n.B.
602 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
© 2024 Autoškola Lubomír Cahlík • Všechna práva vyhrazena • webSEO.cz tvorba webové stránky