Skupiny
AM A1 A2 A B BE C CE D T

Řidičský průkaz pro skupinu "AM"

Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1: 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
Výcvik provádíme též na skútru s variátorem (automatická převodovka) bez navýšení ceny!

Minimální věk: 15 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce, při podání  žádosti do 15 let  je nutný ověřený podpis zákonného zástupce)


Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  13 hodin  13 hodin
 Teorie  26 hodin  9 hodin
 Praktická údržba  1 hodina  1 hodina
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.


Řidičský průkaz pro skupinu "A1"

Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, 3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.
Výcvik provádíme též na skútru s variátorem (automatická převodovka) bez navýšení ceny! Řidičský průkaz bude omezen na automatickou převodovku.

Minimální věk: 16 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  13 hodin  13 hodin
 Teorie  26 hodin  9 hodin
 Praktická údržba  1 hodina  1 hodina
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.

 

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1.

Minimální věk: 18 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  13 hodin  13 hodin
 Teorie  26 hodin  9 hodin
 Praktická údržba  1 hodina  1 hodina
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "A"

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Minimální věk: 24 let (při držení A2 dva roky 20 let)

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla nebo,
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  13 hodin  13 hodin
 Teorie  26 hodin  9 hodin
 Praktická údržba  1 hodina  1 hodina
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "B"

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení těchto vozidel:
 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,
 3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č. “96“.

Minimální věk: 18 let (při podání žádosti do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce)

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  28 hodin  28 hodin
 Teorie  36 hodin  11 hodin
 Praktická údržba  2 hodiny  2 hodiny
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "BE"

Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení těchto vozidel:
jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla na 750 kg ,kde celková hmotnost soupravy převyšuje 3 500 kg.

Podmínkou pro udělení řidičského průkazu je být držitel řidičského oprávnění sk. B.

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  8 hodin  8 hodin
 Teorie  14 hodin  6 hodin
 Praktická údržba  2 hodiny  2 hodiny
 Zásady první pomoci  2 hodiny  2 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "C"

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení těchto vozidel:
motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 1. věk 21 let,
 2. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  18 hodin  18 hodin
 Teorie  38 hodin  11 hodin
 Praktická údržba  4 hodiny  4 hodiny
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "CE"

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení těchto vozidel:

 1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 2. Jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E).

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 1. věk 21 let,
 2. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny C.

Řidičské oprávnění pro skupinu C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu.

Rozsah výcviku:

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  8 hodin  8 hodin
 Teorie  14 hodin  6 hodin
 Praktická údržba  2 hodiny  2 hodiny
 Zásady první pomoci  2 hodiny  2 hodiny


Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
 

Řidičský průkaz pro skupinu "D"

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení těchto vozidel:
motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 1. věk 24 let,
 2. zdravotní způsobilost,
 3. odborná způsobilost,
 4. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B,
 5. obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců,
 6. nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 7. nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem.

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

Rozsah výcviku:

Rozšíření C/D

Počet hodin Kurz
 Praktická jízda  14 hodin
 Teorie  38 hodin
 Praktická údržba  2 hodiny
 Zásady první pomoci  4 hodiny

 Rozšíření B/D

Počet hodin Kurz
 Praktická jízda  30 hodin
 Teorie  38 hodin
 Praktická údržba  8 hodin
 Zásady první pomoci  4 hodiny

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.


Řidičský průkaz pro skupinu "T"

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Minimální věk: věk 17 let

Rozsah výcviku: rozšíření RB/T

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda 10 hodin  10 hodin
 Teorie  30 hodin  9 hodin
 Praktická údržba  2 hodiny  2 hodiny
 Zásady první pomoci  2 hodiny  2 hodiny

Rozsah výcviku: (není držitelem  skupiny B)

Počet hodin Základní výcvik ISP (dálkově)
 Praktická jízda  21 hodin  21 hodin
 Teorie  44 hodin  11 hodin
 Praktická údržba  8 hodin  8 hodin
 Zásady první pomoci  4 hodiny  4 hodiny

Jak se přihlásit:
Vyzvedněte si u nás nebo vyplňte na našich webových stránkách přihlášku (záložka Autoškola - Přihláška) a lékařské potvrzení, které Vám potvrdí Váš praktický lékař. Následně vše doručte k nám do autoškoly.
Hranice
Tř. Čs. armády 185, 753 01 Hranice
608 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
Olomouc
17. listopadu/2D, 779 00 Olomouc
608 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
Lipník n./B.
Hrnčířská 293, 751 31 Lipník n.B.
602 554 546, cahlik@autoskola-cahlik.cz
© 2024 Autoškola Lubomír Cahlík • Všechna práva vyhrazena • webSEO.cz tvorba webové stránky